Όλες οι κατηγορίες
EN

Αρχική σελίδα>Προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Επεξεργασία ΜΗ τυπικής ράβδου χαλκού

Χρησιμοποιούμε τόρνους αριθμητικού ελέγχου NC, αυτόματους τόρνους, μηχανικούς τόρνους, μηχανήματα ψύξης .....

Τόρνοι NC μεγάλης διαμέτρου, Προϊόντα κέντρου κατεργασίας

Χρησιμοποιούμε τόρνους αριθμητικού ελέγχου NC, αυτόματους τόρνους, μηχανικούς τόρνους, μηχανήματα ψύξης .....

NC Compound CNC Τόρνος κοπής

Χρησιμοποιούμε τόρνους αριθμητικού ελέγχου NC, αυτόματους τόρνους, μηχανικούς τόρνους, μηχανήματα ψύξης .....

Μη τυποποιημένη προσαρμογή επεξεργασίας σφράγισης

Χρησιμοποιούμε τόρνους αριθμητικού ελέγχου NC, αυτόματους τόρνους, μηχανικούς τόρνους, μηχανήματα ψύξης .....

Χύτευση με κράμα ψευδαργύρου

Χρησιμοποιούμε τόρνους αριθμητικού ελέγχου NC, αυτόματους τόρνους, μηχανικούς τόρνους, μηχανήματα ψύξης .....

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ